Recensie door Paul van Dijk op DeMoanne.nl

poëtisch prentenboek 'Wapper'

Dijk, Paul van (28-09-2016) Iedereen wil wapperen! De Moanne, www.demoanne.nl/elkenien-wol-wapperje/

Reeder heeft samen met dichter Sytse Jansma aan de tekst gewerkt. De tekst loopt en swingt. Er is veel aandacht gegeven aan klank, alliteratie en zo nu en dan is er ook eindrijm.

Klik hier voor het artikel. En hier voor de NL-versie