Cut-outanimaties maken op Johan Frisoschool

IMG_1910

De kinderen van de BSO op de Johan Frisoschool in Harlingen hebben meegedaan aan een serie van zes workshops ‘animaties maken’.Ze hebben analoge filmpjes gemaakt op ‘De Cyclotroop’ en digitale filmpjes met echte table top stands, camera’s en montagesoftware.
En het resultaat is super!

Oorlog onder water – door Sybrich, Jente en Sven

https://www.youtube.com/watch?v=yU681uk-190

De Race – door Vincent, Jesse en Xander

https://www.youtube.com/watch?v=Yroqy0nEzgM

Onderwaterwereld – door Daniëlle, Leyla en Evelien

https://www.youtube.com/watch?v=FjTmsR0pRgw

The Car – door Joël en Erik

https://www.youtube.com/watch?v=YqRX1zhHvGg

Recensie door Klaas van der Hoek

Klaas van der Hoek heeft een prachtige recensie geschreven over mijn bundel ‘as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht’ Hij reageert o.a. op een recensie van Friduwih Riemersma die mijn bundel als enige drie keer niets vond. Lees hoe Van der Hoek de vloer aanveegt met deze kritiek en wat de kunst van de joodse schilder Chaim Soutine met mijn bundel heeft te maken!

Hoek, Klaas van der (21-04-2016) Fersen as nêstflechters. Konsenylje, http://www.konsenylje.nl/?p=8085
Klik hier voor het artikel. En hier voor de NL-versie.

as-nomaden-yn-titnten-teplak-web

Dichters als stilleven

IMG_2350

Christiaan Kuitwaard portretteerde twintig Friese dichters en ging daarbij methodisch te werk. Hij gebruikte de camera lucida en beeldde hen af met gesloten of geloken ogen. De reeks werd aangekocht door Tresoar en wordt nu als geheel getoond in Museum Belvédère. Op woensdag 23 maart werd er een poëzie-avond georganiseerd door tijdschrift De Moanne. Tien van de twintig dichters traden hier op.

http://www.museumbelvedere.nl/exposities/nu-straks/dichters-als-stilleven/

Animatieworkshops OBS Het Wad in Harlingen

Gisteren gaf ik de laatste van de zes workshops ‘animaties maken’ op OBS Het Wad in Harlingen. Kinderen hebben gedurende deze workshops cut-outanimaties gemaakt en zelf gemonteerd met geluid. Een erg geslaagde reeks met als resultaat drie mooie titels: ‘De jacht op de neushoorn’, ‘De wraak van de haai’ en ‘De sportman’. Gisteren was de presentie op groot scherm in het gymnastieklokaal.

Dit zijn de resultaten:

De Jacht op de Neushoorn

De haai neemt wraak

De sportman

Recensie in Frysk literêr tydskrift Ensafh

ensafh-logo-website
Mei oare wurden binne wy as minsken yn it algemien en de gedichten yn it bysûnder – of soe it krekt oarsom wêze? – oeral op dizze wrâld teplak? De wrâld is lytser as ea en de grinzen wurde hieltiten dizeniger. Wy binne op ´e wrâld útfanhûs dêr’t ik mei bedoel dat it makliker as oait is oer de wrâld te swalkjen en dingen te ûntdekken, krekt as de gedichten fan Jansma. It is betiden krekt as wol Jansma ús der op útstjoere, oantrune om ris út jins eigen comfort zone te stappen.

Met andere woorden zijn wij als mensen in het algemeen en de gedichten in het bijzonder – of zou het net andersom zijn? – overal op deze wereld thuis? De wereld is kleiner dan ooit en de grenzen worden steeds vager. Wij logeren op de wereld waarmee ik bedoel dat het makkelijker dan ooit is om over de wereld te zwerven en dingen te ontdekken, net als in de gedichten fan Jansma. Het is soms net dat Jansma ons eropuit wil sturen, aanmoedigen om eens uit je eigen comfort zone te stappen.

aldus Geart Tigchelaar in het literair tijdschrift ‘Ensafh‘. Een mooie recensie waarbij Geart vooral ook ingaat op het tweetalige aspect van de bundel.

Bedankt Geart!

Klik hier voor het artikel. En hier voor de NL-versie.

‘as nomaden…’ in top3 jaaroverzicht 2015

In de Freed-bijlage van de Leeuwarder Courant is mijn bundel ‘as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht’ opgenomen in de Top 3 van het culturele jaaroverzicht van 2015. Eppie Dam omschrijft hier de bundel als volgt: “Jansma sjeneart him nergens foar, en wêrom soe er ek mei syn útsprutsen idee oer dichtsjen. Neologismen, wurdopheapingen, klustere klanken, âlderwetse alliteraasjes – alles wurdt ynset mei sukses. Jongehûnepoëzy dy’t blaft stjin ´e moade.”

Klik hier voor het artikel.

Europese Premiere

Zaterdag 19 december gaat mijn film ‘phallus’ summer nights’ Europa in, op het International Video Poetry Festival in Athene! Een festival dat zich uitsluitend richt op films die gebaseerd zijn op poëzie. Eerder werd hij al vertoond in NL en in de States, maar nu dus ook een Europese Première.
Meer info: http://theinstitute.info/

ATHENS INTERNATIONAL VIDEO POETRY FEST

Recensie op website De Moanne

as-nomaden-yn-titnten-teplak-web

Het algemeen-cultureel opinieblad ‘De Moanne’ heeft een prachtige recensie door Arjan Hut over mijn nieuwste dichtbundel online gezet.
Quote (vertaald):
Soms lijkt het als iemand hem een stuk krant heeft gegeven met de opdracht: schrijf een liefdesgedicht en gebruik daarbij alleen woorden die in dit artikel over ‘corruptie in Botswana’ voorkomen. En hij redt zich ermee!

http://www.demoanne.nl/the-sparkle-of-your-china-the-shine-of-your-japan/

Hier vind je de Nederlandse vertaling.

THE EAST MEETS THE WEST

In ‘as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht’ wilde ik grenzen verkennen en nieuwe werelden ontdekken. De Japanse ziel in het Friese landschap zoeken d.m.v. taal! Een plek creëren waar meerdere werelden bij elkaar komen. En dit gebeurt nu ook live!

De komende twee weken is er een bijzondere samenwerking tussen Friese dichters en Japanse filmmakers (en een schaduwspeler) en ik doe hier ook aan mee! We toeren door Nederland met ‘Klanklânskippen’: Een ontmoeting tussen muziek, film en poëzie.
The twain shall meet!

Kijk hieronder naar het programma:

08-11-15: Leeuwarden – Media Art Festival (Westerkerk)
Tijd: 16.30 uur

10-11-15: Amsterdam – OT301
Tijd: 20.00 uur

14-11-15: Leeuwarden – Noordelijk Filmfestival (De Neushoorn)
Tijd: 16.30 uur

15-11-15: Drachten – Theater De Lawei
Tijd: 17.00 uur

17-11-15: Nijmegen – Extrapool
Tijd: 20.00 uur

18-11-15: Rotterdam – De Player
Tijd: 21.00 uur

10429495_1698807620341938_407457203990668393_n