Nieuwe iconen voor oude kerken – Studio Sytse Jansma

Nieuwe iconen voor oude kerken

Boek Cover Nieuwe iconen voor oude kerken

Dalessi, Giovanni. Nieuwe iconen voor oude kerken. Leeuwarden: Stichting Alde Fryske Tsjerken, 2018

Verschenen: