It Gelok fan Fryslân (2020/2021)

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

It gelok fan Fryslân is een artistiek project van theatergezelschap Tryater. Vier jaar lang onderzoekt Tryater de Friese paradox: De inwoners van Fryslân zijn het meest gelukkig van Nederland, terwijl ze het minste verdienen. 

Deze eerste editie is een avontuurlijke audio-wandeltocht die de zintuigen opent en laat ervaren waar Fryslân gelukkig van wordt! In de zomer van 2020 vroeg Tryater inwoners van Fryslân wat hen gelukkig maakt. De antwoorden die we van jong en oud kregen zijn verzameld én door dichter Sytse Jansma verwerkt tot een groot geluksgedicht. Aan de hand van dit gedicht creëren we een verrassende poëtische ervaring op locatie. 

Per dorp wordt een unieke route gecreëerd. Terwijl je luistert naar het gedicht, kijk je met nieuwe ogen naar de omgeving. Voor mensen uit het dorp, maar ook voor iedereen van ver daarbuiten. Elke week een andere route, elke week een andere ervaring. Want het geluk van Eastermar is anders dan het geluk van Jorwert of Wyckel. It gelok fan Fryslân is een poëtische confrontatie met geluk. 

Speeldata 2020: 
29 en 30 augustus: Marsum 
5 en 6 september: Jorwert 
12 en 13 september: Koarnjum 
19 en 20 september: Feanwâlden 
26 en 27 september: Wommels 
3 en 4 oktober: Eastermar

Speeldata 2021:
11 en 12 seotember: Wijnaldum
18 en 19 septemberi: Reduzum
25 en 26 september: Kollum